Autoverzekering wordt op een gegeven moment duurder

Als 50 plusser sta je volop in het leven en hou je waarschijnlijk geen rekening met het verloop van de premie voor de autoverzekering. Toch is het interessant om hier eens in te verdiepen. Vanaf een jonge leeftijd begint de autoverzekering premie hoog en daalt die naarmate je ouder wordt. Je wordt vaardiger in het autorijden en neemt minder risico’s in het verkeer. Tot dusver logisch dat de autoverzekeraar de premie naar beneden bijstelt als je ouder wordt. Immers de kans dat je een schade rijdt als oudere is aanzienlijk lager dan een jonge (roekeloze) twintiger. 

Weigering voor de autoverzekering vanaf een bepaalde leeftijd

Toch houdt het ergens op met dalen. Vanaf een bepaalde leeftijd stijgt de premie zelfs weer. Oudere automobilisten betalen een toeslag. Het kan zelfs zo ver gaan dat sommige verzekeringsmaatschappijen senioren weigeren. Zo weigeren veel verzekeraars consumenten die boven de 70 jaar oud zijn. Een autoverzekering voor senioren is dus moeilijk te vinden.

Premietoeslag voor ouderen niet opgenomen in polisvoorwaarden

Verzekeraars vermelden toeslagen en premieopbouw niet in hun voorwaarden. Als verzekerde weet je dus niet precies wanneer jouw premie gaat stijgen naarmate je ouder wordt. Je moet als het goed is wel een melding krijgen van je verzekeraar dat je premie stijgt.

Het vreemde is dat een kans op schade bij ouderen niet groter is dan in andere leeftijdsgroepen. Zo is de kans op schade bij een 63 jarige en 68 jarige zelfs het kleinst (bron: Verbond van Verzekeraars, gebaseerd op WA-schades)! De kans op schade is het grootst onder jongeren van 18 tot 21 jaar.

Vanaf welke leeftijd wordt de autoverzekering duurder?

We hebben de proef op de som genomen en bij een specifieke verzekeraar gekeken vanaf welke leeftijd de premie stijgt. Hierbij is gekeken naar een WA casco allrisk autoverzekering. Er zijn meerdere berekeningen uitgevoerd met verschillende leeftijden. De schadevrije jaren en overige gegevens (NAW) zijn bij elke berekening gelijk gehouden. Zie de resultaten in onderstaande grafiek:

Bij deze verzekeraar daalt de premie vanaf je 30ste tot ongeveer je 37ste. Opvallend is dat (tegen verwachting) vanaf dat moment stijgt de premie tot aan je 50ste. Vanaf het 50ste jaar daalt de premie om vervolgens vanaf het 65ste levensjaar weer te stijgen. Wat opvalt is dat vanaf 65 jaar de premiestijging steeds groter wordt. Nu is dit voorbeeld niet leidend voor elke verzekeraar, maar het geeft een beeld wat je ongeveer kan verwachten naarmate je ouder wordt.

Regelmatig je autoverzekering controleren en mogelijk overstappen

Omdat je leeftijd invloed heeft op de premie van de autoverzekering is het verstandig om regelmatig de premie van de autoverzekering te controleren. Misschien is overstappen van autoverzekering interessant. 

Tips om mee te nemen

  • In sommige gevallen betaal je minder als je dezelfde autoverzekering opnieuw afsluit of een vergelijkbare autoverzekering elders afsluit.
  • Als je van plan bent om over te stappen, reken dan uit bij de verzekeraar wat je premie is als je een paar jaar ouder bent geworden.
  • Vraag bij een premiestijging altijd naar de reden van premieverhoging bij je verzekeraar.
  • Heb je een partner die jonger is? Bekijk wat zijn of haar premie is en zet mogelijk de polis over op je partners naam.