Oostvaardersplassen, een mooi stukje natuur

Oostvaardersplassen

Het uitgestrekte, moerasachtige landschap van de Oostvaardersplassen is uniek. Want echt ongerepte gebieden waar de natuur onbelemmerd haar eigen gang mag gaan, kom je niet vaak meer tegen, zeker niet in Nederland. Geen wonder dat de ruigte van de Oostvaardersplassen nogal eens als ‘oerlandschap’ wordt betiteld. Zo ongeveer moeten grote delen van Nederland er een paar duizend jaar geleden hebben uitgezien. Dat beeld wordt nog eens versterkt door de hier in het wild rondlopende Heckrunderen met hun imposante horens. Een gebied waar de natuur ongerept is en waarvan de vogel- en plantenwereld spectaculair genoemd mag worden.
In feite is er in Europa nauwelijks een ander gebied te vinden dat het kan opnemen tegen de vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen. Niet alleen de soorten, zoals zilverreiger, zeearend of porseleinhoen, zijn bijzonder, maar ook de enorme aantallen

Grote delen van het jaar vliegen ze hier af en aan, eenden ganzen en aalscholvers, zomergasten, wintergasten en trekvogels. Wie dit zo leest, zal misschien denken dat in zo’n gebied ‘niets mag’. Maar nee: er zijn juist volop mogelijkheden om van de Oostvaardersplassen en de directe omgeving te genieten.

Een merkwaardige ontstaansgeschiedenis
Ondanks de enorme natuurlijke rijkdom, vormen de Oostvaardersplassen een nog opmerkelijk jong natuurgebied. Toen in 1968 hier de bodem droogviel, dacht nog niemand aan een natuurterrein. Maar het braakliggende gebied met zijn ondiepe plassen oefende al meteen een enorme aantrekkingskracht uit op allerlei waadvogels. Ganzen, op zoek naar jonge rietstengels, zorgden door hun gewroet ervoor dat het gebied niet dichtgroeide en zijn moerasachtige karakter bleef behouden. In de plassen zochten duizenden eenden naar voedsel, boven de rietvelden jaagden kiekendieven. Op de drogere stukken schoten wilgen en struiken omhoog, die onderdak boden aan allerlei zangvogels.

En zo, onder de ogen van verblufte natuurliefhebbers en biologen, nam de natuur hier spontaan het heft in eigen hand. Wat dat betreft heeft het ontstaan van de Oostvaardersplassen ons een historische les geleerd. Simpel gezegd deze: de natuur is uitstekend in staat om haar eigen boontjes te doppen en een eigen ecosysteem op te bouwen. Het is dan ook niet overdreven om te zeggen dat met de Oostvaardersplassen een nieuw tijdperk van natuurbescherming werd ingeluid. De inmiddels ingeburgerde term ‘natuurontwikkeling’ is geïnspireerd door de manier waarop de Oostvaardersplassen zijn ontstaan en worden beheerd.

KONIKpaarden oostvaardersplassenBezoekerscentrum Oostvaardersplassen

Het grootste deel van dit 5600 ha grote natuurreservaat bestaat uit water en moeras en het zal begrijpelijk zijn dat dit gedeelte niet door mensenvoeten betreden kan worden. Tenslotte heeft het gebied aan dat water nu juist zijn succes te danken. Maar vanaf de wandel- en fietspaden en vanaf de uitkijkpunten en observatiehutten kan iedereen dit unieke gebied beleven.

De Oostvaardersdijk en de Knardijk worden niet voor niets ‘vogelboulevards’ genoemd. Vanaf deze dijken heeft u een majestueus uitzicht op het open moeraslandschap. Voedselzoekende lepelaars komen vaak tot onder aan de dijk. En ook de honderden heckrunderen, konikpaarden en edelherten die hier grazen laten zich regelmatig zien.

Bij de observatiehutten Zilverreiger (aan de kant van Lelystad-Haven) en De Kluut (bij het buitencentrum) is speciaal rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobiels. Ook het eerste deel van de wandelroute vanaf het buitencentrum.

Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen
Kitsweg 1 (bij Knardijk / Spoorwegviaduct)
8218 AA Lelystad/ (0320) 25 45 85
Openingstijden:

ma: gesloten di-zo: 10:00 – 17:00 uur